Проведення експертного лінгвістичного дослідження

Наведений один із прикладів експертних досліджень проведених нашим Центром.

У відповідності до Закону України «Про судову експертизу» № 4038-ХІІ від 25 лютого 1994 р. ТОВ «Київський експертно-дослідний центр» надає послуги з проведення експертиз та експертних досліджень.

При проведенні експертного лінгвістичного дослідження, за заявою замовника, на вирішення експерта були поставлені наступні питання:

« 1. Чи містить текстовий матеріал, наданий для експертизи (а саме повідомлення електронної переписки працівників та бізнес-партнерів ТОВ «Назва» від 00.00.0000р. о час, час та час) висловлювання, які не відповідають нормам ділової етики (в тому числі ділового листування)? Якщо так, то які конкретно висловлювання не відповідають нормам ділової етики (в тому числі ділового листування)?

2. Чи відповідають висловлювання «Андрон, молодец, умный очень», «Андрон, ты никогда не будешь одинок, цом», застосовані працівником підприємства Особа1 в електронній переписці працівників та бізнес-партнерів ТОВ «Назва» від 00.00.0000р., вимогам пункту 0.0.0 наданого на дослідження трудового договору від 00.00.0000р., укладеного між ТОВ «Назва» та Особа1? »

Проведення експертного дослідження було доручено експерту першого кваліфікаційного класу, маючому вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 1.2. «Дослідження писемного мовлення», стаж експертної роботи з 2000 року.

Об’єктом дослідження є: роздруківка повідомлення електронної переписки працівників та бізнес-партнерів ТОВ «Назва» від 00.00.0000р. о час, час та час (на 2-х арк.)

Після вивчення об’єкту дослідження та проведення необхідних досліджень, експерт надав наступний висновок:

« 1. В текстових матеріалах електронної переписки працівників та бізнес-партнерів ТОВ «Назва» від 00.00.0000р. о час, час та час, містяться висловлювання: за 00.00.0000р. о час, «Андрон ты никогда не будешь одинок, цом»; за 00.00.0000р. о час «Андрон, молодец, умный очень.», зміст яких не відповідає нормам ділового листування, виходить за межі правил етикету електронного ділового спілкування та, загалом, порушує норми і правила поведінки суб´єктів підприємницької діяльності, їх спілкування і взаємодії, а отже, не відповідає нормам ділової етики (в тому числі ділового листування).

2. Зміст висловлювань за 00.00.0000р. о час «Андрон ты никогда не будешь одинок, цом» та за 00.00.0000р. о час «Андрон, молодец, умный очень.», що містяться в текстових матеріалах електронної переписки працівників та бізнес-партнерів ТОВ «Назва» від 00.00.0000р., суперечить діловій та професійній етиці, виходить за межі ділового спілкування, принижує честь і авторитет інших працівників «Роботодавця», а отже і самого «Роботодавця», що, загалом, не відповідає змісту пункту 0.0.0 розділу «3. Обов’язки сторін» трудового договору від 00.00.0000р. укладеного між ТОВ «Назва» від 00.00.0000р. та застосовані працівником підприємства Особа1. »

Ми завжди раді Вам допомогти виключно у Вашій ситуації.