Технічна експертиза документів

Технічна експертизаТехнічна експертиза документів –  це один із видів експертиз (досліджень), об’єктами якої є матеріали документів, реквізити документів.

Технічна експертиза документів проводиться з метою:

 Встановлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявлення їх первинного змісту.

Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 1. Чи вносились у текст документа зміни? Якщо вносилися, то яким чином (підчистка, дописка, травлення, виправлення тощо) і який зміст первинного тексту?
 2. Чи була замінена в документі фотокартка?
 3. Чи замінювались у документі (договорі, зошиті, книзі, медичній картці тощо) аркуші?

Встановлення виду та ідентифікація приладів письма за штрихами.

Для дослідження надаються оригінали документів.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 1. Писальним приладом якого типу виконано рукописні тексти (підписи) у наданому документі?
 2. Яким чином виконаний підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові), текст документа (за допомогою технічних засобів чи писальним приладом)?
 3. Чи виконані записи писальним приладом (кульковою ручкою, ручкою з пером, олівцем тощо), наданим на дослідження?

Визначення послідовності виконання реквізитів документів (тексту, печатки, рукописних записів і підписів) по штрихам, що перетинаються.

Для дослідження надаються оригінали документів.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 1. У якій послідовності виконувались реквізити даного документа (підпис, відтиск печатки тощо)?

– Встановлення цілого за частинами документа.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 1. Чи становили раніше одне ціле надані на експертизу частини документа?
 2. Чи належали надані на експертизу частини документа визначеному документу (накладній, видатковому касовому ордеру тощо)?

Встановлення документа, виготовленого шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 1. Чи виготовлено наданий документ шляхом монтажу за допомогою комп’ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?
 2. Чи використані для створення змонтованого документа документи, вилучені у особи (прізвище, ім’я, по батькові)?

 Встановлення способу нанесення відтисків печаток, штампів, факсиміле; ідентифікація печаток, штампів, факсиміле тощо за їх відтисками. Відповідність часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа ( для цього потрібна велика кількість порівняльних матеріалів та це займає певний проміжок часу).

Для дослідження надаються оригінали документів.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 1. Яким способом нанесений відтиск печатки (штампа, факсиміле)?
 2. Чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в даному документі наданою печаткою (штампом, факсиміле)?
 3. Чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в наданому документі печаткою (штампом, факсиміле), експериментальні та вільні зразки відтисків якої (якого) надані для порівняльного дослідження?
 4. Чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в наданих документах однією і тією самою печаткою (штампом, факсиміле)?
 5. Чи нанесений відтиск печатки (штампа) у той час, яким датований документ?

Встановлення типу та ідентифікація комп’ютерної і копіювально-розмножувальної техніки за виготовленими за їх допомогою матеріальними документами.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 1. Який тип принтера (копіювального апарата, багатофункціонального пристрою), на якому виготовлений наданий документ?
 2. Чи виготовлено наданий документ за допомогою принтера (копіювального апарата, багатофункціонального пристрою), зразки друку якого надані для порівняльного дослідження?
 3. Чи виготовлені надані документи на одному або різних принтерах (копіювальних апаратах, багатофункціональних пристроях)?

Для ідентифікації засобів копіювально-розмножувальної техніки повинні надаватися виготовлені за їх допомогою експериментальні відбитки не менше ніж у п’яти примірниках та вільні, порівнянні за часом виготовлення із наданими для дослідження документами.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПО ТЕХНІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

Будь-які питання, які виникли у Вас по умовам проведення експертизи (дослідження), особливостям підготовки матеріалів, вартості, правильності постановки питань, можно задати нашим менеджерам, зателефонувавши за номером

або заповнити бланк заявки на сайті

або відправити лист по електронній пошті: info@kedc.kiev.ua

або приїхати безпосередньо в офіс:01601 м.Київ, провулок Рильський, буд. 10, офіс 14

(попередньо зателефонувавши співробітникам нашого центру та узгодити час відвідування офісу, для максимально комфортного спілкування з Вами).