Почеркознавча експертиза

Почеркознавча експертиза

У ТОВ «Київський експертно-дослідний центр» ( КЕДЦ) експертизи (експертні дослідження) підписів та почерку проводяться експертами, які мають кваліфікацію за спеціальністю «Дослідження почеркута підпису» та  були атестовані Міністерством юстиції України, внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів та мають досвід експертної роботи близько 20 років.

Великий досвід експертної роботи у галузі судового почеркознавства забезпечує високу якість експертиз (експертних досліджень) та стислі терміни виконання доручених експертиз (експертних досліджень). Наші фахівці у роботі керуються офіційними методиками та діючим законодавством України. Експерти нашої установи виконують експертизи (експертні дослідження) будь-якої складності (у тому числі й найскладніші комплексні експертизи і дослідження).

Почеркознавча експертиза – один з традиційних видів криміналістичної експертизи. На даний час цей вид експертиз є найбільш розповсюдженим та затребуваним. Почеркознавча експертиза – це незамінний інструмент встановлення істини. Потреба у проведенні почеркознавчої експертизи виникає у випадках необхідності підтвердження достовірності документа або виникнення сумнівів у його достовірності. В орбіту почеркознавчих досліджень попадають документи різного характеру –  нотаріальні (договори, заповіти, довіреності, заяви і т.п.), фінансові (розписки, бухгалтерські документи, договори позики і т.п.), процесуальні (протоколи, пояснення, явки з повинною, повістки і т.п.), документи особистого характеру (листи, у тому числі й анонімні, чорнові записи, записки, скарги і т.п.).

Об’єктами почеркознавчого дослідження є:

– підписи, як невід’ємний та важливий реквізит документа, який передбачає власноручне нанесення, а тому відображає безпосереднє відношення конкретної особи до події, зафіксованої у документі;

– рукописні записи різного обсягу, у тому числі  й рукописні тексти (які є сукупністю рукописних записів, об’єднаних одною темою). За складом рукописні записи можуть бути літерні, цифрові або змішані/літерно-цифрові/.

До видів задач, які вирішує почеркознавчі експертиза належать:

ідентифікаційні;

діагностичні.

В ході ідентифікаційних досліджень вирішуються такі задачі:
— встановлення факту виконання рукописного запису (рукописного тексту)певною особою;

— встановленнявиконавцяпідпису;

–– встановлення факту виконання рукописних записів (рукописних текстів)однієюабо різнимиособами;

–– встановлення факту виконання підписіводнією аборазними особами.

В ході діагностичних досліджень встановлюється факт виконання підписів, рукописних записів у незвичайних умовах, тобто під впливом на процес письма природних або штучних збиваючих факторів. У деяких випадках можливо встановлення конкретної збиваючої причини, яка впливала на процес письма.

До природних збиваючих факторів належать як внутрішні збиваючі причини(наприклад, хворобливий стан, стан алкогольного сп’яніння, стресу і т.д.), так і зовнішні збиваючі причини (наприклад, незручна поза виконавця, незручне розташування матеріалу письма по відношенню до пишучого, незвичний пишучий прилад, особливості матеріалу письма /нерівна під ложка та ін./, незвична оточуюча обстановка /наприклад, транспорт, що рухається, холодові навантаження і т.п./).

До штучних збиваючих причин належать наслідування підпису (почерку) іншої особи, виконання підпису, рукописного запису з установкою на зміну власного почерку, виконання підпису, рукописного запису із застосуванням технічних прийомів (наприклад, шляхом перерисовки на просвіт і т.п.).

Почеркознавча експертиза проводиться на підставі процесуального документа, передбаченого законом (постанова, ухвала), про призначення експертизи, складеного уповноваженою особою або компетентним органом.

Крім того, враховуючи суттєві зміни, внесені у законодавство України, з 15.12.2018 учасники справи також мають право призначати експертизи. Проведення експертиз на замовлення учасників справи регламентується ч. 3 ст. 98, ст.101 Господарського процесуального кодексу України, ч. 3 ст. 102, ст. 106 Цивільного процесуального кодексу України, ч. 3 ст. 101, ст. 104 Кодексу адміністративного судочинства України.

Фізичні чи юридичні особи можуть замовити почеркознавче експертне дослідження. Підставою для проведення такого дослідження є письмова заява (лист) замовника (фізичної або юридичної особи) із обов’язковим зазначенням її реквізитів, із переліком питань, які підлягають рішенню, а також об’єктів.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПО ПОЧЕРКОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

Будь-які питання, які виникли у Вас по умовам проведення експертизи (дослідження), особливостям підготовки матеріалів, вартості, правильності постановки питань, можно задати нашим менеджерам, зателефонувавши за номером

або заповнити бланк заявки на сайті

або відправити лист по електронній пошті: info@kedc.kiev.ua

або приїхати безпосередньо в офіс: м.Київ, провулок Рильський ,10, офіс 14

(попередньо зателефонувавши співробітникам нашого центру та узгодити час відвідування офісу, для максимально комфортного спілкування з Вами).