Економічна експертиза

Економічна експертиза

У ТОВ «Київський експертно-дослідний центр»  (КЕДЦ) економічні експертизи (дослідження) проводяться судовими експертами, які атестовані Міністерством юстиції України, внесені в державний Реєстр атестованих судових експертів та мають глибокі знання в області економіки, досконало опановують всіма сучасними методиками для проведення   експертиз, а також мають багаторічний досвід роботи в галузі проведення економічних експертиз, що забезпечує високу якість досліджень та стислі терміни виконання доручених експертиз.

Під час проведення економічної експертизи, експертного дослідження вивчаються питання економічної діяльності підприємств,  з’ясовуються факти зловживань в податковій, фінансовій, кредитній сферах.

Економічна експертиза об’єднує в собі: фінансово-економічну експертизу, фінансово-кредитну експертизу, бухгалтерську експертизу і податкову експертизу.

Фінансово-економічна експертизавирішує наступні питання:

– встановлення часток засновників при розділі майна;

– відповідності звітності підприємства його фінансовому стану;

– дослідження фінансового стану підприємства;

– встановлення причин кредиторської, дебіторської заборгованості.

Фінансово-кредитна експертиза має наступний спектр завдань:

– встановлення фактичної заборгованості за кредитним договором (заборгованість по тілу кредиту, відсоткам, пені, штрафам та т.п.);

– визначення виконання умов кредитного договору сторонами;

– вивчення операцій по перерахуванню грошових коштів досліджуваним обличчям.

Бухгалтерська експертиза необхідна для встановлення:

– відповідності оформлення первинних документів факту  фінансово-господарських операцій підприємства;

– правильності та своєчасності відображення в регістрах бухгалтерського обліку операцій фінансово-господарської діяльності підприємств, оформлених первинними документами;

– відповідності порядку ведення бухобліку фінансово-господарської діяльності та матеріальних цінностей підприємств вимогам законодавства;

– достовірності та відповідності звітності та бухгалтерського обліку підприємства.

Податкова експертиза вирішує питання:

– пов’язані з встановленням обгрунтованості застосування норм податкового права до компаній, організаціїй, фізичних осіб-підприємців;

– виконання ними своїх зобов’язань;

– фактів ухилення від сплати податків.

Задача експертизи: підтвердити бездоганність виконання податкових зобов’язань.

Економічна експертиза проводиться на підставі процесуального документа, передбаченого законом (постанова, ухвала), про призначення експертизи, складеного уповноваженою особою або компетентним органом.

Крім того, враховуючи суттєві зміни, внесені у законодавство України, з 15.12.2018 учасники справи також мають право призначати експертизи. Проведення експертиз на замовлення учасників справи регламентується ч. 3 ст. 98, ст.101 Господарського процесуального кодексу України, ч. 3 ст. 102, ст. 106 Цивільного процесуального кодексу України, ч. 3 ст. 101, ст. 104 Кодексу адміністративного судочинства України.

Фізичні чи юридичні особи можуть замовити економічне експертне дослідження. Підставою для проведення такого дослідження є письмова заява (лист) замовника (фізичної або юридичної особи) із обов’язковим зазначенням її реквізитів, із переліком питань, які підлягають рішенню, а також об’єктів.

Наші фахівці у своїй роботі керуються офіційними методиками та діючим законодавством.

Експерти нашої установи виконують економічні  експертизи будь якого рівня складності.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПО ЕКОНОМІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

Будь-які питання, які виникли у Вас по умовам проведення експертизи (дослідження), особливостям підготовки матеріалів, вартості, правильності постановки питань, можно задати нашим менеджерам, зателефонувавши за номерами (044) 362-29-45, (067) 153-20-47,

або заповнити бланк заявки на сайті

або відправити лист по електронній пошті: info@kedc.org.ua

або приїхати безпосередньо в офіс:

01601  м.Київ, пров. Рильський 10, офіс 14

(попередньо зателефонувавши співробітникам нашого центру та узгодити час відвідування офісу, для максимально комфортного спілкування з Вами).