Залізнично-транспортна судова і технічна експертиза

Залізнично-транспортна судова і технічна експертизаМи пропонуємо проведення cудебных і технічних експертиз при оцінці технічного стану інженерного устаткування верхньої будови колії (ВБК) у рамках експертної спеціальності
10.13.1 "Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії".
Також ми можемо виконати експертні дослідження і випробування, для визначення технічного стану елементів ВБК.
Інженерне устаткування верхньої будови колії включає: рейки, шпали, бруси, скріплення, стрілочні переводи, залізничні переїзди і так далі.
Для виконання випробувань є атестованное випробувальне устаткування.

При проведенні експертизи вирішуються діагностичні завдання:

- дослідження технічного стану элеметов інженерного устаткування верхньої будови колії.
- дослідження технічного стану верхньої будови шляху при втраті надійності (міцності, жорсткості, стійкості) їх окремих елементів;
- дослідження технічного стану елементів облаштувань автоматики, телемеханіки, зв'язку і електропостачання залізниць з метою встановлення відповідності технічного стану досліджуваних об'єктів вимогам нормативних документів, які діють на залізничному транспорті України.
Експертиза проводиться атестованими судовими експертами внесеними в реєстр Міністерства Юстиції України.

Залізнично-транспортна експертиза

Основними завданнями залізнично-транспортної експертизи є:

1.1. Вирішення діагностичних задач:
дослідження технічного стану елементів інженерного обладнання верхньої та нижньої будов залізничної колії;
дослідження технічного стану верхньої та нижньої будови колії при втраті надійності (міцності, жорсткості, стійкості) їх окремих елементів;
дослідження технічного стану елементів пристроїв автоматики, телемеханіки, зв'язку та електропостачання залізниць з метою встановлення відповідності технічного стану досліджуваних об'єктів вимогам нормативних документів, що діють на залізничному транспорті України.

1.2. Вирішення ситуаційних задач:
дослідження обставин залізнично-транспортної пригоди при втраті міцності елементів верхньої будови колії, ходових частин та конструкцій рухомого складу (дослідження процесів взаємодії колії та рухомого складу; дослідження дій учасників ЗТП та встановлення відповідності цих дій вимогам нормативних документів);
дослідження обставин залізнично-транспортної пригоди при відмові пристроїв автоматики, телемеханіки, зв'язку та електропостачання (дослідження дій учасників ЗТП та встановлення відповідності цих дій вимогам нормативних документів);
дослідження обставин залізнично-транспортної пригоди при втраті стійкості рейко-шпальної решітки, стихійних лихах тощо (дослідження процесів, що пов'язані з виникненням критичних внутрішніх (температурних) та зовнішніх сил, при яких відбувається поперечний до осі колії зсув рейко-шпальної решітки; дослідження взаємодії шпальної основи з баластом; дослідження фактичних дій учасників ЗТП та встановлення відповідності цих дій вимогам нормативних документів).
Перед залізнично-транспортною експертизою можуть бути поставлені також інші завдання, вирішення яких пов'язане з дослідженням технічного стану рухомого складу залізниць, елементів верхньої та нижньої будов колії, пристроїв сигналізації, централізації, блокування тощо, а також дій учасників залізнично-транспортної пригоди.

2. Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

До підпункту 1.1:
У якому технічному стані були елементи верхньої (нижньої) будови колії на n-му пікеті n-го кілометра перегону А-В у момент сходження з рейок рухомого складу і чи відповідав цей стан вимогам нормативних документів, що діють на залізничному транспорті України (якщо технічний стан не відповідав вимогам нормативних документів, то у чому саме полягає ця невідповідність)?
У якому технічному стані були елементи ходових частин і конструкцій рухомого складу, який зійшов з рейок, і чи відповідав цей стан вимогам нормативних документів, що діють на залізничному транспорті України (якщо технічний стан не відповідав вимогам нормативних документів, то у чому саме полягає ця невідповідність)?
У якому технічному стані була система сигналізації, централізації та блокування (або її окремі елементи) на станції А (на перегоні А-В) і чи відповідав цей стан вимогам нормативних документів, що діють на залізничному транспорті України (якщо технічний стан не відповідав вимогам нормативних документів, то у чому саме полягає ця невідповідність)?
Чи відповідало розташування та облаштування залізничного переїзду вимогам нормативних документів, що діють на залізничному транспорті України (якщо ні, то у чому саме ця невідповідність проявилась)?

До підпункту:
Якими положеннями нормативних документів, що діють на залізничному транспорті України, повинні були керуватися посадові особи колійного господарства у процесі технічного утримання (ремонту) залізничної колії на n-му пікеті n-го кілометра перегону А-В?
Чи мала місце невідповідність дій посадових осіб колійного господарства вимогам нормативних документів, що діють на залізничному транспорті України, у процесі технічного утримання (ремонту) залізничної колії на n-му пікеті n-го кілометра перегону А-В (якщо мала, то у чому саме ця невідповідність полягає)?

У документі про призначення залізнично-транспортної експертизи (залучення експерта) зазначаються фактичні дії учасників залізнично-транспортної пригоди.

Для виконання експертизи залежно від задач, які вирішуються, повинні бути надані:

- фотознімки загального вигляду місця пригоди, пошкодженої ділянки колії і рухомого складу, окремих їх вузлів та деталей;
- акти огляду та вимірювання параметрів рейкової колії, стрілочних переводів, вагонів, які зійшли з рейок, пристроїв та споруд, тягового рухомого складу тощо із зазначенням відхилень від норм їх утримання та пошкоджень, що утворились у результаті спрацювання механізму ЗТП;
- акти технічного стану та роботи технічних засобів безпеки руху (сигналізації, централізації, блокування, радіозв'язку, автоматичної локомотивної сигналізації тощо), що мають стосунок до ЗТП;
- швидкостемірна стрічка поїзда та результати її розшифровування (із зазначенням місця зберігання оригіналу);
- документ "Попередження про обмеження швидкості руху на ділянці", де відбулася ЗТП;
- результати розрахунків та експериментів, виконані під час службового розслідування; технічні висновки спеціалістів (науковців);
- фрагменти графіка виконаного руху поїздів на ділянці, де відбулася ЗТП;
- журнали диспетчерських розпоряджень; журнали огляду рейкової колії та стрілочних переводів; книга ревізорських вказівок у частині, що стосується ЗТП; журнали ВУ-100, ДУ-2 (ДУ-3), ДУ-46, ТУ-152;
- план та профіль залізничної ділянки, на якій відбулася ЗТП; довідка про результати останньої перевірки технічного стану рейкової колії колієвимірювальними та дефектоскопічними засобами;
- стрічки перевірки технічного стану рейкової колії вагоном-вимірювачем; журнали ПУ-28 та ПУ-29 про результати натурних перевірок рейкової колії; довідка з найближчої метеостанції;
- довідка про матеріальний збиток, який виник у результаті пошкодження елементів верхньої та нижньої будов колії, рухомого складу, пристроїв сигналізації, централізації та блокування, контактної мережі, втрати та пошкодження вантажів, а також затрат, пов’язаних з ліквідацією наслідків ЗТП;акти службового розслідування форми РБУ-1 чи РБУ-3; технічний висновок про причини ЗТП;
- протоколи оперативних нарад відповідних структурних підрозділів; протокол оперативної наради дирекції залізничних перевезень; протокол та наказ начальника відповідної служби залізниці;висновки експертів інших спеціальностей.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПО ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

Будь-які питання, які виникли у Вас по умовам проведення експертизи (дослідження), особливостям підготовки матеріалів, вартості, правильності постановки питань, можно задати нашим менеджерам, зателефонувавши за номером

або заповнити бланк заявки на сайті

або відправити лист по електронній пошті: info@kedc.kiev.ua

або приїхати безпосередньо в офіс: 01601 м.Київ, провулок Рильський,буд.10, офіс 14

(попередньо зателефонувавши співробітникам нашого центру та узгодити час відвідування офісу, для максимально комфортного спілкування з Вами).