Проведення економічного дослідження

Наведений один із прикладів економічних досліджень проведених нашим Центром.

У відповідності до Закону України «Про судову експертизу» № 4038-ХІІ від 25 лютого 1994 р.  ТОВ «Київський експертно-дослідний центр» надає послуги з проведення експертиз та експертних досліджень.

При проведенні економічного дослідження за заявою замовника, на вирішення експерта були поставлені наступні питання:

« 1. Яким має бути розмір виплати ОСОБІ 1. у зв’язку з його виходом як учасника з ТОВ «НАЗВА»?

2. Якою є вартість частки нематеріальних активів ТОВ «НАЗВА», яка підлягає виплаті ОСОБІ 1. у зв’язку з його виходом як учасника з ТОВ «НАЗВА»? »

Для проведення експертного дослідження надані документи (у ксерокопіях та оригіналах) в 1-й папці (00 арк.), в тому числі:

 1. Статут ТОВ «НАЗВА», в редакції 0000р.;
 2. Фінансова звітність ТОВ «НАЗВА», за 0 міс. 0000р.;
 3. Фінансова звітність ТОВ «НАЗВА», за 0000р.;
 4. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «НАЗВА»;
 5. Протокол позачергових загальних зборів учасників № 00/00 від 00.00.0000р.;
 6. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 00.00.0000р. у справі № 000/00000/00.

Проведення експертного дослідження було доручено судовому експерту, який має вищу інженерну та вищу економічну освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», кваліфікацію судового експерта за спеціальностями:

 • 1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності»;
 • 2 «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій;
 • 3  «Дослідження документів фінансово – кредитних операцій».

Свідоцтво № 0000, видане Міністерством юстиції України 29.11.2013р., Свідоцтво № 0000, видане Міністерством юстиції України 10.02.2017р. дійсні до 10.02.2020 року, стаж економічної роботи 18 років, стаж експертної роботи – з 2013 року.

      Об’єктом дослідження є:  документи ТОВ «НАЗВА».

У відповідності до Методики проведення судових експертиз від 03.03.2010 року «Методи, способи та прийоми, які використовуються при проведенні судово-економічних експертиз» (реєстраційний код – 11.0.08), дослідження проведено методами документальної перевірки та зіставлення.

Документальне дослідження включало в себе:

 • перевірку наданих на дослідження документів за формою та змістом, а саме, встановлювалась якісність складення документа, правильність заповнення реквізитів документів; вивчався зміст відображених в документах операцій;
 • арифметичну перевірку, що полягала у встановленні правильності арифметичних підрахунків, виведених підсумків;
 • нормативну перевірку, що встановлювала відповідність складених документів вимогам чинних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів.

Дослідження проведено в обсязі наданих матеріалів.

Оскільки перше та друге питання пов’язані між собою, дослідження за ними об’єднано.

За результатами проведеного дослідження, вивчення наданих документів, урахування вимог  чинних нормативних документів, експерт  дійшов наступних висновків:

« По першому питанню

Розмір виплати ОСОБА 1 у зв’язку з його виходом як учасника з ТОВ «НАЗВА» станом на 00.00.0000р. (найближчу дату балансу до дати складання заяви про вихід із складу учасників товариства) складає 0 000,00 тис. грн. (сума прописом).

По другому питанню

Враховуючі, що на дослідження не надано будь яких документів, що свідчать про облік нематеріальних активів на підприємстві ТОВ «НАЗВА» встановити вартість частки нематеріальних активів в статті «Основні засоби» балансу підприємства станом на 00.00.0000р. не вдається за можливе.»

Ми завжди раді Вам допомогти виключно у Вашій ситуації