Проведення судово-економічної експертизи

Наведений один із прикладів судових експертиз проведених нашим Центром.

У відповідності до Закону України «Про судову експертизу» № 4038-ХІІ від 25 лютого 1994 р. ТОВ «Київський експертно-дослідний центр» надає послуги з проведення експертиз та експертних досліджень.

При проведенні судово-економічної експертизи, за постанової слідчого, на вирішення експерта були поставлені наступні питання:

« 1. Чи вірно проведено арбітражним керуючим розрахунки коефіцієнтів в Плані санації ТОВ «ООООО», які наведено в таблиці № 0 Плану санації?
2. Якщо розрахунки було здійснено неправильно, то яким був реальний фінансовий стан ТОВ «ООООО»?
3. Чи мають показники фінансово-економічного стану ТОВ «ООООО» (код ЄДРПОУ 00000000) за період 00.00.0000 – 00.00.000 ознаки доведення до банкрутства? »

Разом з постановою були надані документи на 00 аркушах, а саме:
1. копія Плану санації ТОВ «ООООО» на 24 аркушах;
2. копії балансів ТОВ «ООООО» на 12 аркушах;
3. копія статуту ТОВ «ООООО» на 16 аркушах.

Проведення експертизи було доручено судовому експерту, який має вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», кваліфікацію судового експерта за спеціальностями 11.1. «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», 11.2. «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств», 11.3. «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій» (свідоцтво № 0000 від 19.02.2016 р., видане ЦЕКК Міністерства юстиції України, дійсне по 19.02.2019 р.), стаж експертної роботи з 2001 року.

     Об’єктом дослідження є: документи ТОВ «ООООО».
Дослідження наданих документів проведено методами документальної перевірки, співставлення та економічного аналізу. Перевірені повнота та правильність заповнення реквізитів документів, арифметичних підрахунків, відповідність записів в документах вимогам нормативних актів. Співставлялись дані взаємопов’язаних документів. Проведено аналіз системи фінансово-економічних показників діяльності підприємства, в тому числі платоспроможності.

За результатами проведеного дослідження, вивчення наданих документів, урахування вимог чинних нормативних документів, експерт дійшов наступних висновків:
« По першому питанню:
Розрахунки коефіцієнтів в Плані санації ТОВ«ООООО», наведених в таблиці № 0 Плану санації, приведені в значеннях, які розраховані не вірно, що не відповідає реальному фінансовому стану підприємства.

По другому питанню:
Станом на 00.00.0000 та на протязі періоду першого-другого кварталів 0000 р., відповідно до скоригованої фінансової звітності, фінансовий стан ТОВ«ООООО» значно погіршився.

По третьому питанню:
Показники фінансово-економічного стану ТОВ«ООООО» (код ЄДРПОУ 00000000) за період 00.00.0000 – 00.00.0000, наведені у плані санації, мають ознаки доведення до банкрутства. »

     Ми завжди раді Вам допомогти виключно у Вашій ситуації.

Можете звертатися до нас:

по електронній пошті info@kedc.org.ua або по телефону 067 102 69 00