Фізико-хімічна експертиза матеріалів документів

Наведений один із прикладів експертиз проведених нашим Центром.

У відповідності до Закону України «Про судову експертизу» № 4038-ХІІ від 25 лютого 1994 р.  ТОВ «Київський експертно-дослідний центр» надає послуги з проведення експертиз та експертних досліджень.

При проведенні фізико-хімічної експертизи матеріалів документів, за ухвалою суду, на вирішення експерта були поставлені наступні питання:

«  1. Чи відповідає давність виконання підписів на Документах вказаним в них датам. Якщо ні, то яка фактична давність виконання підписів в Документах?

2. В якій послідовності наносились реквізити (текст, печатка, підписи) в Документах, та в які періоди часу їх виконано?

3. Чи наявні в Документах ознаки зміни первинного змісту Документів у вигляді поправок, допечаток ? »

Проведення експертизи, за погодженням суду було доручено експерту, маючому вищу хімічну освіту, кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 2.2. «Дослідження матеріалів документів», стаж експертної роботи з 2006 року, досвід науково-методичної роботи в галузі судової експертизи по впровадженню в судову експертизу газохроматографічного обладнання.

      Об’єктом дослідження є: ДОКУМЕНТИ № 1 від 00.08.09р., №2 від 00.09.09р., №3 від 00.08.09р., №4 від 00.09.09р., №5 від 00.06.12р., №6 від 00.07.12р., №7 від 00.08.09р., №8 від 00.09.09р. (на 10-х арк.)

Після вивчення об’єкту дослідження та проведення необхідних досліджень, експерт надав наступний висновок:

«  1. ДОКУМЕНТИ №1, №2, №3 мають ознаки примусового штучного світло-теплового старіння, що не дозволяє встановити коли саме було виконано підписи в них.

Підписи в ДОКУМЕНТИ №5, №6 виконано в період 04.13р. – 04.12р., більш точно встановити період виконання вказаних підписів не уявляється можливим, що зумовлено недостатньою дискретністю методик, отже:

Встановити відповідність або невідповідність фактичного періоду часу виконання підписів в ДОКУМЕНТАХ №5, №4 не уявляється можливим.

Підписи в ДОКУМЕНТАХ № 7, № 8 виконано в період 11.14.р. – 04.13 р., що не відповідає вказаним в ДОКУМЕНТАХ № 7, № 8 датам.

2.  В ДОКУМЕНТАХ №1, №2, №3:

– відсутні ділянки перетинів відбитків печаток із знаками текстів та підписами, що унеможливлює визначення послідовності нанесення вказаних реквізитів;

– наявні ділянки перетинів штрихів підписів із знаками текстів, за якими встановлено, що підписи в ДОКУМЕНТАХ  №1, №2, №3 виконані після виконання текстів.

В ДОКУМЕНТАХ  №5, №6:

– відсутні ділянки перетинів відбитків печаток із знаками текстів, що унеможливлює визначення послідовності нанесення вказаних реквізитів;

– наявні ділянки перетинів штрихів підписів із знаками текстів, за якими встановлено, що підписи в ДОКУМЕНТАХ  №5, №6 виконані після виконання текстів.

В ДОКУМЕНТАХ  №7, №8:

– наявні ділянки перетинів відбитків печатки із знаками текстів, за якими встановлено, що відбитки печатки в ДОКУМЕНТАХ  №7, №8 наносились після виконання текстів;

– наявні ділянки перетинів штрихів підписів із знаками текстів, за якими встановлено, що підписи в ДОКУМЕНТАХ  №7, №8 виконані після виконання текстів.

  1. В наданих на дослідження документах ознак змін первинного змісту у вигляді поправок, допечаток не виявлено. »

Ми завжди раді Вам допомогти виключно у Вашій ситуації.