Проведення комплексного експертного психолого-лінгвістичного дослідження

Наведений один із прикладів експертних досліджень проведених нашим Центром.

У відповідності до Закону України «Про судову експертизу» № 4038-ХІІ від 25 лютого 1994 р.  ТОВ «Київський експертно-дослідний центр» надає послуги з проведення експертиз та експертних досліджень.

При проведенні комплексного експертного психолого-лінгвістичного дослідження, за заявою замовника, на вирішення експертів були поставлені наступні питання:

«1. Чи є у наданому матеріалі ознаки використання телерадіоорганізації для пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації, раси, фізичного або майнового стану, соціального походження?

2. Чи є у наданому матеріалі ознаки неповаги до національної гідності, національної своєрідності і культури всіх народів? »

Разом з Заявою були надані матеріали документального фільму «Олесь Бузина: Жизнь вне времени» та лист від 00.00.0000 №1 до ТК «НАЗВА» від авторського колективу зазначеного фільму (на 1 арк.).

Проведення  експертного дослідження було доручено,

експерту першого кваліфікаційного класу, яка має вищу (філологічну) освіту, кваліфікацію експерта за спеціальністю «Авторознавчі та лінгвістичні дослідження писемного мовлення», стаж експертної роботи з 2000 року

та експерту, яка має вищу (психологічну) освіту, науковий ступінь кандидата психологічних наук, наукове звання старшого наукового співробітника, вищий кваліфікаційний клас експерта з 29.12.2008 р., була атестована за спеціальністю 14.1. – «Психологічні дослідження», стаж експертної роботи (безпосереднє проведення судово-психологічних експертиз) з 1978 р.

     Об’єктом дослідження є:  матеріали документального фільму «Олесь Бузина: Жизнь вне времени».

При відтворенні досліджуваного документального фільму встановлено, що його відеоряд (візуальна інформація, тобто наочне зображення) представлені у предметно-об’єктній та текстовій формах; аудіальна інформація (аудіоряд) подається у вигляді усного мовлення певних осіб та диктора за кадром.

У дослідженні використовувалась стенограма досліджуваного документального фільму, що у повній (автентичній) формі відтворює вказані інформаційні компоненти (Висновок експертного дослідження матеріалів і засобів відеозвукозапису № 00000 від 00.00.0000).

Для зручності викладання опис особливостей досліджуваного документального фільму надається відповідно до послідовності його змістовно-зображувальних складових (виділених як фрагменти та вказаних по тексту порядковими номерами), а також з посиланнями на часовий інтервал відповідно індикатору часу, що виводиться на панелі екрану при відтворенні відеозапису.

Після кожного виділеного змістовного фрагменту досліджуваного документального фільму надано їх психолого-лінгвістичний аналіз.

За результатами проведеного дослідження експерти  дійшли наступних висновків:

«  1. Документальний фільм «Олесь Бузина: Жизнь вне времени» не містить ознак пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації, раси, фізичного або майнового стану, соціального походження.

2. Документальний фільм «Олесь Бузина: Жизнь вне времени» не містить ознак неповаги до національної гідності, національної своєрідності і культури всіх народів. »

Ми завжди раді Вам допомогти виключно у Вашій ситуації.

Можете звертатися до нас:

по електронній пошті info@kedc.org.ua або по телефону 067 102 69 00